„STOP UZALEŻNIENIOM I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU”

Sztuka została oparta na kanwie autobiograficznego opowiadania Michaiła Bułhakowa, autora znanej na całym świecie powieści „MISTRZ i MAŁGORZATA”, ale także lekarza, przez rok walczącego z uzależnieniem od morfiny. Po tych doświadczeniach Bułhakow opisał swoje przeżycia. Ta szczegółowa analiza, ukazująca człowieka popadającego w nałóg, jego zachowania w czasie stanu głodu narkotycznego, euforii, jak i ataku bezdechu czy padaczki, spowodowanych chorobą jest wstrząsającym przeżyciem dla Widzów.

Po przedstawieniu omawiamy obejrzane sceny, wzbogacając je o przeżycia zaczerpnięte z własnych doświadczeń, związanych z uzależnieniem. To czas na dyskusję i przekonywanie o słuszności prowadzonej walki z nałogami. Poza argumentami wziętymi z życia pojawiają się w tym miejscu przykłady zaczerpnięte z badań naukowych, dotyczących np. depresji, pogłębianej przez środki psychotropowe i schizofrenii, wywoływanej przez palenie marihuany. Rozmowę o rodzajach uzależnień, także tych najnowszych oraz ich symptomach kończą prowadzone na scenie warsztaty z udziałem młodzieży uczestniczącej w spotkaniu. Temat jest obszerny, jednak w prosty, jasny i zrozumiały sposób przemawia do młodzieży, a poprzez przeżywanie silnych emocji i ćwiczenia teatralne lepiej zapada młodym ludziom w pamięć. W trakcie spotkania okazuje się, że uzależnienie od substancji chemicznych (nikotyny, alkoholu, heroiny, morfiny, kokainy, opium, leków nasennych i psychotropowych, marihuany, dopalaczy) jest tym samym, co uzależnienie od różnego rodzaju zachowań, działań czy czynności (uzależnienie od pornografii, Internetu, gier komputerowych, telefonu komórkowego, dbałości o tężyznę fizyczną, urodę czy zdrowie, hazard, uzależnienie od seksu, pracoholizm, nałogowe zakupy, objadanie się, uzależnienie od słodyczy, telewizji, programów informacyjnych, filmów z dużą dawką agresji, słuchania muzyki, samookaleczanie się).

Warsztaty podsumowuje ankieta, będąca formą ewaluacji naszych działań, sprawdzająca wiadomości i zasady postępowania w sytuacjach kontaktu z substancjami uzależniającymi, którą do wypełnienia otrzymują uczestnicy pod koniec spotkania. Ma ona stać się przyczynkiem do pobudzenia refleksji młodych ludzi nad tym trudnym i niezwykle dzisiaj aktualnym tematem. Program przeciwdziałania uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu jest przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, a także – ze względu na coraz niższy wiek dzieci zagrożonych pierwszym kontaktem z substancjami i zachowaniami uzależniającymi – dla uczniów piątej i szóstej klasy szkoły podstawowej.

Program przygotowali twórcy teatru tm: Agnieszka Sitek (aktorka, animator kultury i pedagog specjalny) oraz Tomasz Mędrzak (doświadczony aktor i reżyser teatralny, wieloletni dyrektor warszawskiego Teatru Ochoty).

Czas trwania jednego spotkania: ok. 90 min.