„ŚLUBY PANIEŃSKIE” (fragmenty),  Aleksander Fredro

Warsztaty teatralne – Spotkania z literaturą: twórczość Aleksandra Fredro „ŚLUBY PANIEŃSKIE” – fragmenty, z udziałem Agnieszki Sitek i Tomasza Mędrzaka

Spektakl, który kilka lat temu był grany w warszawskim Teatrze Ochoty, cieszył się ogromnym powodzeniem. I to nie tylko wśród młodych widzów!

Teatr Tomasza Mędrzaka proponuje Państwu i Państwa młodzieży lekcję teatralną, na którą składają się:
– historyczne i biograficzne wprowadzenie do twórczości Aleksandra Fredro wraz (element opcjonalny, uwzględniający przygotowanie uczniów) z próbami recytacji przez uczniów przygotowanych fragmentów scen z utworu – w załączeniu
– spektakl (połączone w zgrabną całość fragmenty ze wspomnianego wyżej przedstawienia, w tym ze słynną sceną pisania listu), z uwzględnieniem edukacji teatralnej:
– omówienie przedstawienia z wyodrębnieniem następujących problemów: cechy postaci scenicznych (aktor gra dwie, diametralnie różniące się od siebie role), rola reżysera w budowaniu spektaklu (warianty rozwiązań sytuacji scenicznej), średniówka w wierszu a mówienie współczesne, emocje w relacjach między postaciami, technika mówienia scenicznego, czyli głos i dykcja na scenie (w wersji opcjonalnej: porównanie do wcześniejszej prezentacji uczniów)
Warto podkreślić, że pełne temperamentu postacie, spontanicznie i naturalnie poruszający się i mówiący aktorzy – wszystko to sprawia, że młodzi ludzie, nawet zupełnie nieświadomie, bo poprzez dobrą zabawę, przyswajają dziewiętnastowieczny język hrabiego Aleksandra Fredry tak łatwo i z takim zainteresowaniem, jakby tekst padający ze sceny został napisany współcześnie.
Zaskakuje tak autentyczny odbiór u młodzieży, która identyfikuje się w sposób szczególny z postacią Gustawa, żywo reagując na rozgrywającą się przed ich oczami intrygę.
Całe spotkanie trwa dwie godziny lekcyjne.

Podstawa programowa:
– potrzebne w interpretacji konteksty, np. biograficzny, historyczny (tradycyjne wychowanie ziemiańskie, młodość i edukacja, wojny napoleońskie, Galicja ostoją tradycji i społecznikostwa, Wiosna Ludów, komediopisarstwo Fredry a teatr romantyczny w służbie narodowej, postaci/typy bohaterów a cechy osobiste autora, jego bliskich, znajomych; charakterystyka samego autora: wygląd zewnętrzny, cechy charakteru w kontekście twórczości)
– własna interpretacja ucznia poprzez odczytanie konkretnego tekstu kultury i uzasadnienie jej (wypracowanie na podstawie lekcji teatralnej, analiza i charakterystyka postaci, przebieg zdarzeń w utworze, podział utworu dramatycznego na akty, sceny itp.)
– interpretacja głosowa wybranego fragmentu literackiego (recytacja, w wersji opcjonalnej)